Zasady i warunki

Ogólne warunki

Dostęp do strony internetowej Bobrbet.pl jest rozumiany jako dwustronna umowa pomiędzy użytkownikiem, a platformą, zgodnie z którą użytkownik wyraźnie akceptuje wszystkie warunki, politykę prywatności i politykę plików cookies, w związku z rejestracją na wyżej wymienionej stronie internetowej.

Bobrbet.pl jest własnością firmy Tech10Media Limited, która ma wszystkie prawa związane z działalnością i własnością intelektualną tej witryny. W szczególności wszystkie obrazy, teksty, artykuły, blogi lub filmy są wyłączną własnością firmy, która może dochodzić tej własności przed sądami, w przypadku naruszenia jej praw.

Rejestracja na Bobrbet.pl jest bezpłatna. Jeśli jakikolwiek link lub strona internetowa prosi o pieniądze w zamian za rejestrację lub korzystanie, prawdopodobnie jest to oszustwo. Nie klikaj w taki link, a wszystkie przypadki tego typu zachowania zgłaszaj do nas, za pośrednictwem maila [email protected].

Kopiowanie całości lub części tej witryny i jej powielanie jest zabronione bez wyraźnej zgody ze strony administratora, wyrażonej na piśmie.

Regulacje dotyczące strony

Witryna Bobrbet.pl nie może być w żaden sposób uważana za witrynę bukmacherską dla sportowców lub kasyn. Jest to po prostu strona, która prezentuje pouczające treści na temat różnych opcji gier online, dostępnych dla użytkowników w Polsce. W związku z tym, na stronie, nie ma możliwości obstawiania zakładów online, czy gry w kasynach internetowych.

Witryna Bobrbet.pl zawiera wyłącznie recenzje dotyczące legalnych i w pełni regulowanych zakładów bukmacherskich oraz kasyn sportowych w Polsce, w których hazard online jest regulowany przez prawo. Bukmacherów działających nielegalnie, nie znajdziesz na tej platformie.

Użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat w dniu rejestracji na Bobrbet.pl. Administrator nie dopuszcza rejestracji niepełnoletnich użytkowników na tej platformie.

Administrator strony Bobrbet.pl jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Rejestracja na stronie bukmacherskiej i kasynie to decyzja, za którą odpowiedzialny jest tylko użytkownik, bez ponoszenia odpowiedzialności przez Bobrbet.pl, w jakikolwiek sposób w tym zakresie. Platforma zaleca odpowiedzialną grę i zakłada, że każda inwestycja niesie potencjalne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Jeśli uważasz, że możesz mieć problem z odpowiedzialną grą lub znasz kogoś, kto taki problem ma, napisz do nas na adres [email protected].

Bobrbet.pl stara się utrzymywać bezpieczeństwo swojej platformy internetowej, wdrażając najnowocześniejsze technologie gwarantujące zarówno ochronę danych osobowych użytkowników, jako integralność samej platformy. W związku z tym administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, które mogłoby wpłynąć na użytkowników lub ich dane, pod warunkiem, że platforma podjęła wszystkie środki, które byłyby wymagane w tym względzie.

Zasady użytkowania

Użytkownik zarejestrowany na Bobrbet.pl oświadcza, że jest pełnoletni i ma co najmniej 18 lat, w dniu rejestracji.

Używanie obraźliwego języka lub dyskryminacji przez dowolnego użytkownika, moderatora albo członka personelu Bobrbet.pl, wobec dowolnego użytkownika strony jest niedozwolone. Zakaz ten dotyczy zarówno pisemnych komentarzy, jak również obrazów, filmów, memów, gifów oraz nazwy użytkownika lub awatarów.

Stosowanie technik spamowych,phishingowych lub reklamowych na osobistych kontach użytkowników jest zabronione. Każdy link opublikowany na Bobrbet.pl musi być odpowiedni dla użytkowników. W przeciwnym razie administrator platformy zastrzega sobie prawo do jej usunięcia i podjęcia środków dyscyplinarnych, które uzna za właściwe wobec użytkownika.

Rejestracja i/lub korzystanie z więcej niż jednego konta użytkownika na osobę fizyczną jest niedozwolone.

Decyzje administratorów są zawsze podejmowane w interesie społeczności i platformy Bobrbet.pl, a zatem nie są oparte na osobistych preferencjach w stosunku do dowolnego użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się z jakąś decyzją zespołu na tej platformie, możesz się skontaktować poprzez mail [email protected], gdzie zajmiemy się twoim roszczeniem.

Publikacja lub rozpowszechnianie poufnych i/lub osobistych danych, zdjęć lub filmów osób trzecich poza platformą jest całkowicie zabronione. Szczególnie wrażliwy jest przypadek informacji dotyczących nieletnich. W najpoważniejszych przypadkach będziemy zmuszeni poinformować odpowiednie organa.

Kontakt

W Bobrbet.pl staramy się poprawiać każdego dnia i oferować użytkownikom najlepszą możliwą obsługę, przypominając im przez cały czas o potrzebie odpowiedzialnej gry i nie ryzykować więcej niż są gotowi przegrać.

Dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszelkie sugestie, które pozwolą nam ulepszać nasze usługi, od każdego, który uważa, że może wnieść do nas wartość dodaną. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami, pisząc na adres [email protected], gdzie chętnie odniesiemy się do twoich uwag.

Zawieszenie i zamknięcie konta

Administrator Bobrbet.pl zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu do swojego portalu internetowego, w okresach, w których konieczna jest konserwacja lub aktualizacja.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków, administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania relacji z użytkownikiem, odmawiając dostępu do swojej strony internetowej i innych usług. Wszystko to bez uszczerbku dla możliwości zawieszenia lub tymczasowego zablokowania konta użytkownika w tych samych przypadkach.

Ze względu na natychmiastowe aktualizacje kursów bukmacherskich na stronach prezentowanych przez Bobrbet.pl, może istnieć tymczasowa różnica między opłatami i innymi aspektami przedstawionymi na tej platformie, a tymi, które są, w danym momencie, w zakładach i operatorach kasyn internetowych. W razie wątpliwości zalecamy, aby zawsze kierować się danymi dostarczonymi przez bukmacherów.

Aspekty prawne

W tej sekcji dowiesz się wszystkich informacji dotyczących legalności naszej platformy, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w Polsce i państwach członkowskich Unii Europejskiej.

System mający zastosowanie do elektronicznych interakcji między platformą Bobrbet.pl, a użytkownikami będzie regulowany następującymi przepisami:

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Unii Europejskiej 2016/679, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RGPD)
  • Polskie przepisy ogólne we wszystkim, co nie jest regulowane poprzednimi tekstami prawnymi.

W odniesieniu do ochrony danych osobowych swoich użytkowników, Bobrbet.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (RGPD).

Zgodnie z zasadami zawartymi w art. 5.1 RGPD, Bobrbet.pl zobowiązuje się traktować dane osobowe użytkowników zgodnie z takimi przepisami, jak:

  • Legalność, lojalność i przejrzystość. Bobrbet.pl zobowiązuje się podać dane osobowe użytkowników, zawsze, gdy będzie to uważane za zgodne z prawem zgodnie z art. 6.1 wyżej wymienionego RGPD.

  • Ograniczenie celu. Dane zostały zebrane w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach i będą traktowane przez cały czas.

  • Minimalizacja danych. Informacje będą gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim są odpowiednie i niezbędne.

  • Dokładność. Dane będą stale aktualizowane. W przypadku niedokładności, zajrzyj do sekcji “Jakie są prawa użytkowników w Bobrbet.pl?”

  • Ograniczenie okresu ochrony. Uzyskane dane będą przechowywane tylko przez czas i w celach, dla których zostały zgromadzone.

  • Uczciwość i poufność. Gwarantujemy, że dane będą traktowane z odpowiednim bezpieczeństwem, w tym ochroną przed nielegalnym wykorzystaniem lub kradzieżą.

  • Aktywna odpowiedzialność. Bobrbet.pl jest odpowiedzialny za zgodność z postanowieniami powyższych punktów, a także jest w stanie to wykazać.

Oprócz tych rozwiązań, użytkownicy Bobrbet.pl mogą dobrowolnie przekazywać innym użytkownikom platformy dane osobowe, które uznają za stosowne, zawsze zgodnie z warunkami określonymi w poprzedniej sekcji. W takim przypadku dane publikowane dobrowolnie przez użytkowników mogą być przechowywane na platformie, według uznania administratorów.

Bobrbet.pl nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez użytkowników i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, w tym poinformowania odpowiednich organów, w przypadku gdy użytkownik udostępnia poufne informacje o małoletnim na swoim koncie.